HET WORDT EEN UNIEKE BELEVING
6 MEI 2023

0

Beleefmomenten

0

Deelnemers

0

Wapendroppings

0

Jaar bevrijding

De Wapendropping Wandeltocht, juist nu actueel.

Na twee jaar kan de Wapendropping Wandeltocht in De Deelen dit jaar doorgaan. Organisator Hessel Bouma kan niet wachten. De oorlog in Oekraïne laat volgens hem zien dat de vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Deze wandeltocht volgt het spoor van de wapens die in de Tweede Wereldoorlog in De Deelen gedropt zijn. Hier is het startpunt. Het eindpunt van de tocht is Wirdum, waar de wapens bij de bevrijding zijn gebruikt.

Waarom deze Wandeltocht?

In het herdenkingsjaar 2020 van 75 jaar bevrijding zou deze toch plaatsvinden, maar door de Coronacrisis is dit verplaatst naar 6 mei 2023. Deze tocht voor jong en oud een bijzondere en unieke gelegenheid om de Tweede Wereldoorlog te ‘beleven’. Het is meer een beleeftocht dan een ‘snelle’ wandeltocht. Op de verschillende locaties kunnen de deelnemers even stilstaan of gaan zitten om de gebeurtenissen die gespeeld en uitgebeeld worden, mee te maken. We moeten de oorlog steeds opnieuw ‘beleven’ om de vrijheid te kunnen vieren en te waarderen. Anders dan een boek of een verhaal geven de beleefmomenten de deelnemers even het gevoel: “Zoals ik het nu zie, is het ook echt gebeurd. Het komt heel dichtbij, bijna op de huid, zeker bij de jeugd”.

75 jaar bevrijding

Meer dan 10 beleefmomenten

Wat er op de beleef locaties wordt getoond, is ook echt gebeurd. Er zijn meer dan 10 beleefmomenten met het thema ‘oorlog’ en met het thema ‘ bevrijding’. Basis van gebeurtenissen die worden getoond, is het boek ‘Droppingveld Wardrobe’ (Wapens in De Deelen)’ van Hessel Bouma uit 2018.

Het wordt een uniek gebeuren
Een dergelijk grootschalig evenement is in Fryslân nog niet eerder vertoond!

Blij zijn we met onze partners

Wapendropping wandel-beleeftocht uitgesteld naar 2023

Persbericht:

Wapendropping wandel-beleeftocht uitgesteld naar 2023

Aan alle deelnemers, vrijwilligers & belangstellenden:

Na de teleurstelling rondom COVID en het daardoor al 2 jaar moeten uitstellen van ons mooie evenement, zijn wij dit jaar, na het vervallen van de maatregelen, vol goede moed begonnen met het organiseren van de Wapendropping wandel-beleeftocht op 7 mei aanstaande.

Helaas, ondanks al onze inspanningen en tomeloze inzet van onze vrijwilligers, was het deze keer het slechte nieuws omtrent de ontstane situatie in Oekraïne dat roet in het eten gooide.

Na intensief overleg met vertegenwoordigers van de Gemeenten Leeuwarden en Heerenveen is gebleken dat de Gemeenten in verband met de situatie in Oekraïne het advies geven om onderdelen zoals het droppen van parachutisten uit het oude tweedekker-vliegtuig, niet door te laten gaan.

Zoals dit al bij vele evenementen rondom de bevrijdingsfestiviteiten gebeurt, is het versobering wat de klok slaat.

Omdat ook de kern van het evenement: de wandel-beleefmomenten, waarin tegen de oorlog wordt geprotesteerd, enorm is afgeschaald, is het concept dusdanig uitgekleed dat het bestuur het evenement op deze wijze niet door kan laten gaan. Onze Wapendropping wandel-beleeftocht moet een beleving zijn voor een iedereen.

De organisatie wil een ieder de kans geven om echt te gaan genieten van de Wapendropping  wandel-beleeftocht. Daarom nodigen wij een ieder uit om op 6 mei 2023 samen met ons er een geweldige ervaring van te maken.

Wij hopen dat een iedereen, deelnemer, vrijwilliger dan wel sponsor ons ook dan weer steunt en aanwezig zal zijn.

Mocht u vragen hebben, kunt u ons altijd benaderen via info@wapendroppingwandeltocht.nl

Via dit mailadres kunnen wij een ieder goed beantwoorden en desnoods contact met u opnemen.

Dit geldt ook voor onze deelnemers met vragen over deelname en restitutie.

Namens het bestuur danken wij u voor het begrip.