Stichting ‘Wapendropping wandel-beleeftocht’ (Kvk-nummer 75517841) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Doelen voor verwerking
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt wanneer je je inschrijft voor en deelneemt aan de wandel-beleeftocht op 6 mei 2023. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
In verband met bovenstaand doel verwerken wij onderstaande gegevens:

  • naam
  • adres
  • postcode
  • woonplaats
  • land
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • geslacht
  • bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het doel en er is een grondslag voor deze verwerking in artikel 6.1.b van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Geen bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van kinderen
Ook kinderen jonger dan 16 jaar kunnen zich inschrijven voor de wandel-beleeftocht. Zoals in artikel 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming beschreven staat, mogen gegevens van kinderen onder de 16 jaar niet verwerkt worden zonder de toestemming van ouders. Deze toestemming van de ouders wordt gegeven door middel van een vinkje bij het inschrijfformulier. Wanneer er toch onrechtmatig gegevens verwerkt worden van kinderen onder de 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@wapendroppingwandeltocht.nl, zodat de gegevens verwijderd kunnen worden. 

Met wie we persoonsgegevens delen
Stichting ‘ Wapendropping wandel-beleeftocht’ beheert deze website niet zelf. Het beheer wordt gedaan door Samen Gebrand en om deze reden worden de gegevens gedeeld met hen.

Hoelang we deze persoonsgegevens bewaren
Stichting ‘Wapendropping wandel-beleeftocht’ bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen
Stichting ‘Wapendropping wandel-beleeftocht’ neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wapendroppingwandeltocht.nl

De rechten die je hebt
Inzien of meenemen
Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en je mag deze inzien. In bepaalde gevallen kun je jouw persoonsgegevens opvragen en meenemen. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt gegeven.

Wijzigen of wissen
Wanneer je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onjuist of onvolledig verwerken of je vindt het niet nodig dat bepaalde gegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen indienen. Je kunt ook vragen het gebruik van de gegevens te beperken.

Bezwaar indienen
Je kunt bezwaar indienen tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens of tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of profiling.

Stichting ‘Wapendropping wandel-beleeftocht’ kan jouw verzoek alleen in behandeling nemen wanneer je een kopie van een geldig identiteitsbewijs meestuurt naar info@wapendroppingwandeltocht.nl. Om identiteitsfraude te voorkomen, vragen wij om het BSN-nummer (op twee plaatsen) en het documentummer op deze kopie door te krassen. Wij mogen uw verzoek in bepaalde gevallen weigeren. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen een maand, een reactie.

Wanneer je een klacht hebt over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, heb je de mogelijkheid deze in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.