Beleefmomenten

Wapendropping Wandeltocht
Beleefmoment Nr. 1
Beleefmoment Nr. 2
Beleefmoment Nr. 3
Beleefmoment Nr. 4
Beleefmoment Nr. 5
Beleefmoment Nr. 6
Beleefmoment Nr. 7
Beleefmoment Nr. 8
Beleefmoment Nr. 9
Beleefmoment Nr. 10
Beleefmoment Nr. 11
Beleefmoment Nr. 12
Beleefmoment Nr. 13
Beleefmoment Nr. 14
Beleefmoment Nr. 15
Beleefmoment Nr. 1

Het eerste beleefmoment is op de polderdijk bij de Warrebrêge in De Deelen. Hier zijn een aantal mannen bezig de wapens uiteen containerte halen en schoon te maken. Ze doen de wapens  in jute-aardappelzakken en brengen ze over de polderdijk naar drie bootjes in de Hooivaart. De tocht gaat daarna over het fietspad naar Easterboarn. In de berm ligt een wapencontainer met parachute, die afgedwaald is. Het Friesland College uit Heerenveen heeft twee van zulke containers gebouwd als leerobject.

Beleefmoment Nr. 2

De tocht gaat verder naar de boerderij van Brouwer aan de Boarn. Hier is het volgende beleefmoment, waarbij een in elkaar geslagen boer, Hein Akkerman, wordt getoond. Zijn grootvader heeft hetzelfde in het echt ondergaan. Twee Duitsers die hun pistolen op zijn hoofd richten. Dit wordt gespeeld op een afgesloten terrein op het erf. 10 meter verderop staan een paar landwachters. Deze wijzen op de boer en zeggen: ‘Hij weet waar de wapens zijn.’ Aan de andere kant van de weg staat een huilende vrouw met kinderen, die jammert: ‘Mijn man weet niets!’

Beleefmoment Nr. 3

Dan gaat de tocht verder over de Boarn, over pramen aan elkaar als pontons. Deze worden gebruikt van Oranje Nationaal van Aldeboarn. Met een brug van wandelvereniging  ‘De twa fan Boarn’ komen de deelnemers weer op de polderdijk. Velen staken hier in de oorlog over om niet gezien te worden door de Duitsers.

Beleefmoment Nr. 4

Bij de Boerderij van Zwaagstra is een brullende stier en zo nu en dan klinkt er een schot. Hier wordt ook een auto onder het hooi gevonden.

Beleefmoment Nr. 5

Bij de ingang van de boerderij van Roelevink staat een bord met ‘Roodvonk’ erop. Hier staat een man met een witte doek om zijn hoofd en met rode stippen; 2 Duitsers staan erbij.

Beleefmoment Nr. 6

Dan gaat de tocht verder langs het fietspad op naar Aldeboarn. Daar, in het hokje aan de overkant van de weg, zijn verzetsstrijders bezig wapens schoon te maken en te verdelen. Uit de richting Aldeboarn komen vijf Duitsers aanmarcheren. De verzetsstrijders vluchten naar een slootwal. Voor het hokje gaan de Duitsers zitten eten en uitrusten. Als ze weer verdergaan komen de verzetsstrijders weer terug en verdelen ze de wapens.

Beleefmoment Nr. 7

Voor de noodslachting bij Aldeboarn staat een paard met boerenwagen, met daarop een varken op een laag stro, waaronder wapens. Het varken wordt afgeladen. De boer gaat met het varken naar de noodslachting. Het paard met de wagen zonder varken rijd met een verzetsstrijder door naar een huis aan de Tsjerkebuorren, de voormalige woning van de zuivelfabriek, waar de wapens worden afgeladen. Op afstand staan 2 landwachters, die het zien gebeuren.

Beleefmoment Nr. 8

Even later komt naar het huis op de Tsjerkebuorren in Aldeboarn een Duitse vrachtwagen aangereden. De wapens worden gevonden en opgeladen door de chauffeur en de landwachters.

Beleefmoment Nr. 9

De tocht gaat door naar Akkrum. In de berm van de weg komt van Akkrum richting de Van Sminiaweg een landwachter (jager), met geweer op zijn rug, aanfietsen. Hij heeft een  melkbusje aan het stuur en een klein kind achterop. Achter een boom staan twee verzetsmannen met de bedoeling de landwachter dood te schieten. Maar ze zien het kind achteropzitten en verdwijnen.

Beleefmoment Nr. 10

Op de hoek bij Nes en de Kleasterwei halen 4 landwachters angstige en bebloede mensen uit een huis. Ze gaan met hen, op oude fietsen, richting Grou. De wildbeheereenheid van Midden-Friesland met 4 jagers werken als landwachters hieraan mee.

Beleefmoment Nr. 11

In Grou gaat het verder via de Oostergostraat en Kievitstraat, achterlangs het oude gemeentehuis. Hier laat bij de zij-ingang van het museum een politieagent (dit was Jongstra) met een bos sleutels drie of vier verzetsstrijders in pyjama ontsnappen. De verzetsstrijders vluchten achter het gemeentehuis. (Zij waren opgepakt in Warniahuizen in verband met de wapendropping.)

Beleefmoment Nr. 12

Naast het oude gemeentehuis staat het oorlogsmonument voor de gevallen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Van de slachtoffers zijn vier rechtstreeks het slachtoffer van de nasleep van de wapendropping (Tinkelenberg, Hijlkema, Van der Pal en Douwe Bangma). Hier is een moment van stilte, gevolgd door tromgeroffel op een omfloerste trom.

Beleefmoment Nr. 13

Over de voetgangersbrug in Grou staan op het Fumo-parkeerterrein bange verzetsstrijders, die onder handen worden genomen door 4 Duitse SS’ers (met badkuip etc.).  Andere verzetsstrijders staan met de handen omhoog. Ook staan er verzetsstrijdersmet doeken over hun hoofd. Brutale Duitsers voeren hen af naar een boot met de bedoeling dat zij gaan aanwijzen waar de wapens zijn en deze op te halen.

Links op het Fumo-terrein staat een bankje, waarop een jonge vrouw (dit was Mintje Okkema) zit te vrijen met een SS’er. Als de SS’er  terugloopt naar de andere SS’ers, loopt de jonge vrouw vlug om de haag naar een paar verzetsstrijders en overlegt met hen.

Beleefmoment Nr. 14

Dan gaat het richting Idaard, waar verzetsstrijders, nu in overall en met stengun eneen witte BS-band om de arm. Landwachters, Duitsers en NSB’ers worden opgepakt. Ze worden hardhandig in kleine groepjes naar dorpshuis De Golle in Wirdum gebracht. Daar worden ze achter een rood-wit lint gevangengezet en bewaakt door de verzetsstrijders.

Beleefmoment Nr. 15

Aan het einde komen een hoge Canadees in een Jeep voorrijden  en twee Canadese legertrucks en daarachter een Jeep, om de landwachters, NSB-ers en Duitsers in te laden. Dit gebeurt om 15.15 uur en om 17.00 uur nogmaals, die ze dan naar de Blokhuispoort in Leeuwarden brengen.

In Leeuwarden rijden de 4 Jeeps door de Blokhuispoort en de trucks blijven voor de poort staan en laden de gevangenen uit. Vier verzet strijders met stenguns bewaken de gevangenen. De andere zes verzet strijders gaan door de poort en maken lol met de anderen en drinken bier op de goede afloop van de oorlog.

Plotseling pakken de 20 gevangenen de stenguns van de vier verzet strijders en dwingen ze in de truck te stappen en stappen zelf ook in en zullen wegrijden. Dan zien de mannen binnen de poort het vreemde voorval gebeuren en springen in de Jeeps en met veel misbaar vliegen ze achter de trucks aan naar Wirdum.

De weg van Akkrum tot aan Tijnje is afgesloten van 12:00 uur tot 14:00 uur op 2 mei 2020. Parkeerterreinen voor de ‘dropping’ komen naast de grote weg. Personen met een handicap mogen op de weg blijven staan. Het parkeren is gratis.

Menu