Beleefmomenten

Wapendropping Wandeltocht
Beleefmoment Nr. 1
Beleefmoment Nr. 2
Beleefmoment Nr. 3
Beleefmoment Nr. 4
Beleefmoment Nr. 5
Beleefmoment Nr. 6
Beleefmoment Nr. 7
Beleefmoment Nr. 8
Beleefmoment Nr. 9
Beleefmoment Nr. 10
Beleefmoment Nr. 11
Beleefmoment Nr. 12
Beleefmoment Nr. 13
Beleefmoment Nr. 14
Beleefmoment Nr. 15
Beleefmoment Nr. 1

Het eerste beleefmoment is op de polderdijk bij de Warrebrêge in De Deelen. Hier zijn een aantal mannen bezig de wapens uiteen containerte halen en schoon te maken. Ze doen de wapens  in jute-aardappelzakken en brengen ze over de polderdijk naar drie bootjes in de Hooivaart. De tocht gaat daarna over het fietspad naar Easterboarn. In de berm ligt een wapencontainer met parachute, die afgedwaald is. Het Friesland College uit Heerenveen heeft twee van zulke containers gebouwd als leerobject.

Beleefmoment Nr. 2

De tocht gaat verder naar de boerderij van Brouwer aan de Boarn. Hier is het volgende beleefmoment, waarbij een in elkaar geslagen boer, Hein Akkerman, wordt getoond. Zijn grootvader heeft hetzelfde in het echt ondergaan. Twee Duitsers die hun pistolen op zijn hoofd richten. Dit wordt gespeeld op een afgesloten terrein op het erf. 10 meter verderop staan een paar landwachters. Deze wijzen op de boer en zeggen: ‘Hij weet waar de wapens zijn.’ Aan de andere kant van de weg staat een huilende vrouw met kinderen, die jammert: ‘Mijn man weet niets!’

Beleefmoment Nr. 3

Dan gaat de tocht verder over de Boarn, via pontons. Met een brug van wandelvereniging  ‘De twa fan Boarn’ komen de deelnemers weer op de polderdijk. Hier werden in de oorlog veel onderduikers en verzetsmensen overgezet, die de Duitsers moesten ontlopen.

Beleefmoment Nr. 4

Bij de Boerderij van Zwaagstra is een brullende stier en zo nu en dan klinkt er een schot. Hier wordt ook een auto onder het hooi gevonden.

Beleefmoment Nr. 5

Bij de ingang van de boerderij van Roelevink staat een bord met ‘Roodvonk’ erop. Hier staat een man met een witte doek om zijn hoofd en met rode stippen; 2 Duitsers staan erbij en lopen heen en weer, niet wetend hoe te handelen. Ze ronselen en vertellen hoe mooi Duitsland is, veel geld te verdienen en mooie meisjes de wandelaars moeten verleiden.

Beleefmoment Nr. 6

Dan gaat de tocht verder langs het fietspad op naar Aldeboarn. Daar, in het hokje aan de overkant van de weg, zijn verzetsstrijders bezig wapens schoon te maken en te verdelen. Uit de richting Aldeboarn komen vijf Duitsers aanmarcheren. De verzetsstrijders vluchten naar een slootwal. Voor het hokje gaan de Duitsers zitten eten en uitrusten. Als ze weer verdergaan komen de verzetsstrijders weer terug en verdelen ze de wapens.

Beleefmoment Nr. 7

Voor de noodslachting bij Aldeboarn staat een paard met boerenwagen, met daarop een varken op een laag stro, waaronder wapens. Het varken wordt afgeladen. De boer gaat met het varken naar de noodslachting. Het paard met de wagen zonder varken rijd met een verzetsstrijder door naar een huis aan de Tsjerkebuorren, de voormalige woning van de zuivelfabriek, waar de wapens worden afgeladen. Op afstand staan 2 landwachters, die het zien gebeuren.

Beleefmoment Nr. 8

Even later komt naar het huis op de Tsjerkebuorren in Aldeboarn een Duitse vrachtwagen aangereden. De wapens worden gevonden en opgeladen door de chauffeur en de landwachters.

Beleefmoment Nr. 9

De tocht gaat door naar Akkrum. In de berm van de weg komt van Akkrum richting de Van Sminiaweg een landwachter (jager), met geweer op zijn rug, aanfietsen. Hij heeft een  melkbusje aan het stuur en een klein kind achterop. Achter een boom staan twee verzetsmannen met de bedoeling de landwachter dood te schieten. Maar ze zien het kind achteropzitten en verdwijnen.

Beleefmoment Nr. 10

Op de hoek bij Nes en de Kleasterwei halen 4 landwachters angstige en bebloede mensen uit de directeurswoning van het vroegere Gasfabriek. Ze gaan met hen, op oude fietsen, richting Grou. De wildbeheereenheid van Midden-Friesland met 4 jagers werken als landwachters hieraan mee.

Beleefmoment Nr. 11

Via de Oostergo straat en Kievitstraat achterlangs het oude Gemeentehuis, waar bij de zij ingang van het Museum een veldwachter, [was Jongstra] met een bos sleutels drie of vier verzet strijders/spoorstakers in pyjama laat ontsnappen. De mensen vluchten achter het Gemeentehuis. (Zij waren opgepakt in Warniahuizen in verband met de wapendropping.)

Beleefmoment Nr. 12

Naast het oude gemeentehuis staat het oorlogsmonument voor de gevallen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Van de slachtoffers zijn vier rechtstreeks het slachtoffer van de nasleep van de wapendropping (Tinkelenberg, Hijlkema, Van der Pal en Douwe Bangma). Hier is een moment van stilte, gevolgd door tromgeroffel op een omfloerste trom, met twee Nederlandse soldaten op wacht.

Beleefmoment Nr. 13

Tussen de voetgangers brug In Grou en de hoge brug staan naast  de kruising  in het land  bange verzetsstrijders, die onder handen worden genomen door 4 Duitse SS-ers  (met badkuip etc.).  Andere verzetsstrijders staan met de handen omhoog. Ook staan er verzetsstrijders met doeken over hun hoofd. Brutale Duitsers voeren hen af  met de bedoeling dat zij gaan aanwijzen waar de wapens zijn en deze op te halen.

Links op het terrein staat een bankje, waarop een jonge vrouw, [was Mintje Okkema] die zit te vrijen met een SS-er. Als de SS-er  terug wordt geroepen naar de andere SS-ers, loopt de jonge vrouw vlug om de hoek naar een paar verzet strijders en overlegt met hen.

Beleefmoment Nr. 14

Dan gaat het richting Idaard, waar verzetsstrijders staan te loeren, nu in overall en met stengun en een BS-witte band om de arm. Er is een hoofdkwartier van het verzet bij Lolke Kleefstra op de hoek bij de afslag naar Aegum. Hier zetelen de leiders van het verzet.

Beleefmoment Nr. 15

Aan het einde komen een hoge militair in een Jeep voorrijden samen met twee Canadese legertrucks en daarachter vier Jeeps, om de landwachters, NSB-ers en Duitsers in te laden. Dit gebeurt om 15.15 uur en om 17.00 uur nogmaals, die ze bij de 2e keer naar de Blokhuispoort in Leeuwarden brengen.

Met 4 Jeeps en twee Britse trucks en een oude Duitse truck rijden ze naar Leeuwarden. In Leeuwarden rijden de 4 Jeeps door de Blokhuispoort en de trucks blijven voor de poort staan en laden de gevangenen uit. Vier verzet strijders met stenguns bewaken de gevangenen. De andere zes verzet strijders gaan door de poort en maken lol met de anderen en drinken bier op de goede afloop van de oorlog. De gevangenen worden gepest door de verzet strijders. Pet op –af enz.

Plotseling pakken de 20 gevangenen de stenguns van de vier verzet strijders af en dwingen ze in de trucks te stappen en stappen zelf ook in en zullen wegrijden. Dan zien de mannen binnen de poort ze ontsnappen en springen in de Jeeps en met veel misbaar vliegen ze achter de trucks aan naar Wirdum.

De weg van Akkrum tot aan Tijnje is afgesloten van 09:00 uur tot 14:00 uur op 7 mei 2022. Parkeerterreinen voor de ‘dropping’ komen naast de grote weg. Personen met een handicap mogen op de weg blijven staan. Het parkeren is gratis.

Menu