Beleefmomenten

Het eerste beleefmoment is op de polderdijk bij de Warrebrêge in De Deelen. Hier zijn een aantal mannen bezig de stenguns uit een wapencontainer te halen en schoon te maken. Ze doen de wapens in jute aardappelzakken en brengen ze over de Polderdijk naar drie bootjes in de Hooivaart. De tocht gaat over het fietspad naar Easterboarn. In de berm ligt een wapencontainer met parachute, die afgedwaald is. Er worden 2 wapencontainers als leer object door het Friesland College in Heerenveen gemaakt.

De tocht gaat verder naar de boerderij van Brouwer, nu Hielkema-Brouwer, aan de Boarn. Hier is het volgende beleefmoment, waarbij wordt getoond dat een boer zwaar mishandeld wordt. Dit vindt plaats op een afgesloten terrein op het erf. 10 meter verderop staan een paar landwachters. Deze wijzen naar de boer en zeggen: ‘Hij weet waar de wapens zijn.’ Aan de andere kant van de weg staat een huilende vrouw met kinderen, die jammert: ‘Mijn man weet niets!’

Dan gaat de tocht verder over de 28 meter brede Boarn met pontons van Knol Akkrum. Dit bedrijf is hiermee bekend. Met een brug van “De twa fan Boarn” komen de deelnemers weer op de polderdijk. Hier werden in de oorlog veel onderduikers en verzetsmensen overgezet, die de Duitsers moesten ontlopen.

Bij ponton loopt en verzetsman in overal met NBS-band met een zak handgranaten op de rug het land in. Brengt de zak in een gat in de grond.
Loopt terug. Twee jongens komen van de andere kant en vinden de zak in de grond en spelen met de handgranaten. De verzetsstrijder komt snel aangelopen en spreekt de jongens streng toe en jaagt ze weg. Neemt de zak uit de grond en loopt ermee terug. Op de boerderij wordt een auto gevonden en brult de stier die wordt doodgeschoten. (Kortgeleden zijn hier 38 verroestte handgraten gevonden).

Bij de ingang van de boerderij van Roelevink staat een bord met ‘Roodvonk’ erop. Hier staat een man met een witte doek om zijn hoofd en met rode stippen; 2 Duitsers staan erbij en lopen heen en weer, niet wetend hoe te handelen. En dan klampen ze de wandelaars aan met het verhaal “hoe goed Duitsland is” en proberen ze te ronselen voor de Duitse Wehrmacht. Er staat een stand van Friesland Campina.

Dan gaat de tocht verder langs het fietspad op naar Aldeboarn. Daar, in het hokje aan de overkant van de weg, zijn verzetsstrijders bezig wapens schoon te maken en te verdelen. Uit de richting Aldeboarn komen drie jonge Duitsers aanmarcheren. De verzetsstrijders vluchten achter het hokje, de deur half open latend. Voor het hokje gaan de Duitsers zitten eten en uitrusten, zonder in het hokje te kijken. Als ze weer verder gaan komen de verzet strijders weer terug en verdelen ze de wapens tussen de Boarnsters en de Beetsters. (de Boarnster wapens zijn gevonden door de Duitsers.)

Net voor de noodslachting bij Aldeboarn staat een paard met boerenwagen met daarop een varken op een laag stro, waaronder wapens. Het varken wordt afgeladen bij de noodslachting. De boer gaat met het varken naar de noodslachting. Het paard met de wagen zonder varken rijdt met een verzetsstrijder door naar een huis aan de Tsjerkebuorren, De voormalige directeurswoning van de zuivelfabriek, waar de wapens worden afgeladen. Wordt verzorgd door Sjoerd Miedema uit Akkrum. Op afstand staan 2 Landwachters, die het zien gebeuren.

Even later komt naar het huis op de Tsjerkebuorren in Aldeboarn een Duitse fietser van de andere kant aangereden. De landwachters, hadden gezien dat er een boerenwagen met wapens naar het huis gereden was, snellen erheen en zeggen dat er wapens zijn uitgeladen. De wapens worden gevonden en opgeladen door de fietser en de landwachters. Ondertussen wordt de brug bij de Tsjerkebuorren ‘opgeblazen’ door 2 jonge Duitsers.

Aan de weg Aldeboarn-Akkrum bij de Sminiaweg komt een landwachter met de fiets aan de hand en een kind achterop. Twee verzetsstrijders in gabardine jassen wachten hem op. Houden hem vrij ruw aan en spreken hem toe wat hij doet. Weer mensen verraden aan de Duitsers? Met opgeheven hand sommeren ze hem rechtsomkeert te gaan en nóóit meer dit te doen.

Op de hoek bij Nes en de Kleasterwei halen 4 Landwachters, jagers, angstige mensen uit de directeurswoning van het vroegere Gasfabriek. Ze gaan met hen richting Grou, op oude fietsen.

Bij het oorlogsmonument op Sorremorre zijn 4 amazones actief op Friese paarden met rouwdek.

Naast de boerderij van Gerbrand de Boer aan de boorden van het Pikmar worden drie verzetsstrijders mishandeld door vier Duitsers, waarvan een Duitser zit te smoezen/vrijen met een meisje op een bankje. Als hij wordt teruggeroepen door zijn maten, gaat het meisje door de schuurdeur, en vertelt de geheimen die ze eerder had gehoord. Eén verzetsstrijder wordt door twee Duitsers, met een doek over zijn hoofd, naar de spinnenkopmolen geleid om daar de wapens aan te wijzen.

Deelnemers lopen over de polderdijk langs het sluisje naar de boerderij van Huisman. Daar is een pauze met versnapering.

Op de Peansterweg bij de T-kruising weer naar Aldeboarn via de Prikweg.

Vanaf de boerderij van Tjitze Bouma komen de verzetsstrijders in blauwe overall en NBS-band om de arm met hun stenguns naar de weg om de landwachters en Duitsers gevangen te nemen, die daar in de buurt rondlopen worden op het Doelhof vastgezet.

Laatste beleefmoment om 4 uur is een openluchtspel “Oorlog kent alleen verliezers” van een half uur. Voorop de Jeep met een hoge Canadees met de leider van het verzet rijden van het Doelhof naar het ijsbaan terrein. Daarachter lopen de verzetsstrijders met de gevangen Duitsers en landwachters. In vier bedrijven “vernedering, strijd, opstanding en verbroedering” wordt voor de deelnemers en toeschouwers het stuk opgevoerd. Daarna wordt onder het spelen van een accordeon feestvierend teruggegaan naar het Doelhof.

Dan is er een eind aan de wandel-beleeftocht gekomen.

De weg van Akkrum tot aan Tijnje was beperkt bereikbaar van 08:00 uur tot 18:00 uur op 6 mei 2023. Parkeerterreinen voor de ‘dropping’ kwamen naast de grote weg. Personen met een handicap mochten op de weg blijven staan. Het parkeren was gratis.

De Commissaris van de Koning, Arno Brok, opende de wandel-beleeftocht om 09:00 bij kaasboerderij De Deelen. Vooraf gaf hij een korte toespraak.

De lange tocht was 20km en loopt vanaf Akkrum langs de voormalige watertoren over Sorremorre naar het Pikmeer en over de polderdijk langs een Spinnekop molen terug naar Aldeboarn. De middel tocht van 12km ging van Akkrum terug naar Aldeboarn via de Leppedijk (Jinswalde). De korte tocht van 5km ging van De Deelen naar Aldeboarn.

keyboard_arrow_up