De Stichting

De organisatie

De organisatie was in handen van de Stichting ‘Wapendropping wandel-beleeftocht’ van het 4 mei-comité. Deze commissie bestond (nog steeds bestaande) uit 6 personen: voorzitter Hessel Bouma, vice-voorzitter Harmen van Gelderen, secretaris Folkert Hobma, penningmeester Yntze Hoekstra, en de leden Gerrit Haagsma en Gerrie Oosterbaan.

De Stichting

De Stichting is opgericht op 3 augustus 2019 met KvK-nummer 75517841, RSIN 860310425.
De Stichting is statutair gevestigd in de gemeente Heerenveen, kantoorhoudende te 8495HH Aldeboarn, Weaze 61 .
De Stichting is sinds 12 november 2019 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als een culturele ANBI.

Bestuur van de Stichting

 • Hessel Bouma, voorzitter;
 • Harmen van Gelderen, vice-voorzitter;
 • Folkert Hobma, secretaris;
 • Yntze Hoekstra, penningmeester;
 • Gerrit Haagsma, algemeen bestuurder;
 • Gerrie Oosterbaan, algemeen bestuurder.

E-mailadres: info@wapendroppingwandeltocht.nl

Doel van de Stichting

 1. Zij heeft ten doel het herdenken van de wapendropping in De Deelen tijdens de Tweede  Wereldoorlog en de bevrijding.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • het organiseren van wandel-beleeftochten, waarbij de Wapendropping in De Deelen wordt gevolgd, waarvan de wapens destijds zijn gebruikt voor de bevrijding;
 • al hetgeen in de ruimste zin met het doel van de Stichting verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 1. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting

 1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  1. Subsidies en andere bijdragen;
  2. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  3. Alle andere verkrijgingen en baten.
 2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. De inkomsten van de stichting worden volledig gebruikt voor het organiseren van wandel-beleeftochten.

Beloning

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Ondersteunende Comite’s

Hiernaast waren (zijn) er drie ondersteunende comité’s, ieder met een eigen taak:

 • Het wapen- en uniformcomité. Uniformen Duitsers, landwachters en Canadese bij Eringa Prov.weg 196, Opende. Aan de wapens wordt gewerkt in samenspel met de politie.
 • Het wandelcomité; dit comité verzorgt de wandeltocht, waaronder ook de inschrijving, mogelijk via een website met betaal-app. Dit verzorgt Samen Gebrand communicatie bureau. De wandelclub van Aldeboarn ‘De twa fan Boarn’ voeren de tocht uit.
 • Een aantal toneel verenigingen werken de voorstellingen op de locaties uit. Naar eigen inzicht.
 • Een evenementen verzekering is afgesloten bij Kuiper Verzekeringen Heerenveen.
 • Het Geluid wordt verzorgd door Bangma Sounds uit Aldeboarn.

Vooraf werd door de Stichting voorlichting over de wapendropping wandel-beleeftocht gegeven op de basisscholen van de dorpen langs de route.

Achter: Gerrit Haagsma, Folkert Hobma en Stefan Oosterbaan

Voor: Hessel Bouma, Gerrie Oosterbaan, Yntze Hoekstra, Harmen van Gelderen en Arnold Hobma

Wij zijn trots op onze 200 vrijwilligers

1

Bij de beleefmomenten

1

Verkeersregelaars

1

Dixies

1

Bij de dropvelden

1

Organisatoren

1

Plastuiten

keyboard_arrow_up