De Organisatie

De organisatie van de wandel-beleeftochten is in handen van de Stichting ‘Wapendropping wandel-beleeftocht’ van de gezamelijke 4 meicomité‘s van Akkrum-Aldeboarn, Grou en Wirdum. Ieder comité levert 1 persoon voor de organisatiecommissie. Deze commissie bestaat uit 4 personen: Regnerus Zeinstra, secretaris en de leden Gerrit Haagsma, Harmen van Gelderen en notaris Yntze Hoekstra.

De Stichting

De Stichting is opgericht op 3 augustus 2019 met KvK-nummer 75517841, RSIN 860310425.
De Stichting is statutair gevestigd in de gemeente Heerenveen, kantoorhoudende te 9088 AD Wirdum, Greate Buorren 21.
De Stichting is sinds 12 november 2019 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als een culturele ANBI.

Bestuur van de Stichting

 • Harmen van Gelderen, vice-voorzitter;
 • Regnerus Zeinstra, secretaris;
 • Yntze Hoekstra, algemeen bestuurder;
 • Gerrit Haagsma, algemeen bestuurder.

E-mailadres: info@wapendroppingwandeltocht.nl

Doel van de Stichting

 1. Zij heeft ten doel het herdenken van de wapendropping in De Deelen tijdens de Tweede  Wereldoorlog en de bevrijding.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • het organiseren van wandel-beleeftochten, waarbij de Wapendropping in De Deelen wordt gevolgd, waarvan de wapens destijds zijn gebruikt voor de bevrijding;
 • al hetgeen in de ruimste zin met het doel van de Stichting verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 1. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het vermogen van de Stichting

 1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  1. Subsidies en andere bijdragen;
  2. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  3. Alle andere verkrijgingen en baten.
 2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. De inkomsten van de stichting worden volledig gebruikt voor het organiseren van wandel-beleeftochten.

Beloning

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Ondersteunende Comite’s

Hiernaast zijn er drie ondersteunende comité’s, ieder met een eigen taak:

 • Het wapen- en uniformcomité. Uniformen Duitsers, landwachters en Canadese bij Eringa Prov.weg 196, Opende. Aan de wapens wordt gewerkt in samenspel met de politie en de beheerder van de BB bunker.
 • Het wandelcomité; dit comité verzorgt de wandeltocht, waaronder ook de inschrijving, mogelijk via een website met betaal-app. Dit verzorgt Gebrand.frl communicatie bureau. De wandelclub van Aldeboarn ‘De twa fan Boarn’, de wandelclub van Akkrum ‘Lus van Akkrum’, de wandelclub van Grou en de wandelclub van Wirdum voeren de tocht uit.
 • Een aantal toneel verenigingen werken de voorstellingen op de locaties uit. Naar eigen inzicht.
 • Een evenementen verzekering is afgesloten bij Kuiper Verzekeringen Heerenveen.
 • Het Geluid wordt verzorgd door Bangma Sounds uit Aldeboarn.

Vooraf wordt door de Stichting voorlichting over de wapendropping wandel-beleeftocht gegeven op de basisscholen van de dorpen langs de route.

Wij zijn trots op onze 200 vrijwilligers

1
Bij de beleefmomenten
1
Dixies
1
Verkeersregelaars
1
Plastuiten
1
Bij de dropvelden
1
Organisatoren